DOMAIN

Taking off Clothes - Short

1. ʔuxʷəcəd čəd ti dsƛ’alabac.
I am taking off my clothes.
2. ʔuxʷəcəd čəd ti dst’(ə)k’ʷabšəd.
I take off my shoes.
3. ʔuxʷəcəd čəd ti dstakad.
I take off my socks.
4. ʔuxʷəcəd čəd ti dyəlabcəd.
I take off my pants.
5. ʔuxʷəcəd čəd ti dxʷpiptxʷ.
I take off my shirt.
6. ʔuxʷəcəd čəd ti dƛ’iƛ’(ə)pəq.
I take off my underwear.
7. huyəxʷ čəd.
I am finished.
Taking off Clothes - Short Flash Cards ⇨